Używamy plików cookie do różnych celów, takich jak poprawa funkcjonalności i pomoc w lepszym ukierunkowaniu naszych działań marketingowych. Niektóre pliki cookie są niezbędne, inne ułatwiają użytkownikom korzystanie ze strony, zapewniając wgląd w sposób jej użytkowania. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z dokumentem Omówienie plików cookie.

 

Kierowcy

Oświadczenia o ochronie prywatności są często skomplikowanymi dokumentami. Jednak najważniejsze jest to, że zbieramy informacje o prowadzonych pojazdach ciężarowych. Robimy to, ponieważ chcemy, aby nasze produkty były jeszcze lepsze, a także dlatego, że ważne jest, aby planiści i właściciele floty mieli wgląd na przykład w eksploatację i alokację pojazdów ciężarowych DAF w swojej firmie.

W celu udoskonalenia obecnych i przyszłych generacji pojazdów ciężarowych DAF, zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu, redukcji CO2 oraz zapewnienia właścicielowi floty informacji dotyczących użytkowania, stanu technicznego i innych parametrów pojazdu ciężarowego prowadzony pojazd może być wyposażony w różne technologie wykorzystujące połączenie internetowe. Dzięki nim informacje o użytkowaniu pojazdu ciężarowego są przekazywane do firmy DAF Trucks N.V.

Dane te mogą obejmować prędkość pojazdu, wybrany bieg, prędkość obrotową silnika, zużycie paliwa, kody usterek diagnostycznych, odczyty liczników prędkości i przebiegu, wersje oprogramowania, a także lokalizację pojazdu, zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Takie dane mogą być uważane za poufne, nawet jeśli nie będziemy ich przetwarzać na poziomie osobistym (danego kierowcy), tylko na poziomie samego pojazdu ciężarowego.

Informacje o DAF Connect Services — na czym polega ta usługa

Na podstawie tych informacji stworzyliśmy usługę danych DAF Connect Services, którą oferujemy właścicielom flot. Dzięki niej uzyskują oni dostęp do danych pojazdu ciężarowego wygenerowanych przez kierowcę. Dane te pozyskujemy ze specjalnego urządzenia zamontowanego w pojeździe — modułu sterującego pojazdu ciężarowego (ang. Truck Control Unit, TCU). Moduł TCU przesyła dane do cyfrowej, niepublicznej platformy firmy DAF za pośrednictwem bezprzewodowej sieci internetowej 3G/4G (podobnie jak smartfony). Platforma ta nie jest platformą publiczną. Tylko właściciel floty, który wykupił aktywną subskrypcję usługi DAF Connect Services ma dostęp do tylko tej części platformy, która zawiera dane dotyczące jego pojazdu. Uzgodniliśmy z właścicielami flot, że możemy również wykorzystywać dane dotyczące pojazdów do realizacji własnych (biznesowych) celów, takich jak ulepszanie naszych produktów i usług oraz dalsza poprawa trwałości naszych pojazdów.

 

Poniżej wyjaśniamy, jakie dane przetwarzamy w związku z użytkowaniem pojazdu przez kierowcę, do jakich celów je przetwarzamy oraz jaka jest nasza rola w tym procesie.

A. Dane, które przetwarzamy w imieniu właściciela floty

Właściciel floty zawiera umowę z firmą DAF Trucks N.V. lub którąś z naszych spółek zależnych — na przykład w celu zapewnienia pomocy drogowej lub monitorowania wydajności pojazdu. Właściciel floty jest uznawany za administratora danych i jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych kierowcy. Firma DAF Trucks N.V. jest uznawana za podmiot przetwarzający dane. Oznacza to, że wykonujemy operacje przetwarzania danych w imieniu właściciela floty.

Jako podmiot przetwarzający dane firma DAF Trucks N.V. realizuje wyłącznie instrukcje właściciela floty, np. wtedy, gdy właściciel floty zażądał od DAF Trucks N.V. wykonania określonych usług. Jeżeli kierowca nie jest właścicielem floty, do której należy dany pojazd, może on skontaktować się z właścicielem floty, który udzieli mu dalszych informacji, np. na temat celów przetwarzania danych. Kierowca może również skontaktować się z właścicielem floty, aby skorzystać z przysługujących mu praw do prywatności i ochrony danych, takich jak prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez właściciela floty przetwarza, do korekty tych danych osobowych lub zażądania ich usunięcia. Właściciel floty może udostępniać dane osobowe kierowcy stronom trzecim. Firma DAF Trucks N.V. nie ponosi odpowiedzialności za praktyki udostępniania danych przez właściciela floty. Tylko na polecenie właściciela floty firma DAF pomoże kierowcy w skorzystaniu z prawa do ochrony prywatności i danych osobowych.

DAF Trucks N.V. może przetwarzać dane w imieniu właściciela floty prowadzonego pojazdu w poniższych celach. Należy pamiętać, że informacje te są podane wyłącznie dla ułatwienia i wygody i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wykorzystania danych przez właściciela floty jako administratora danych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących czynności przetwarzania danych zalecamy kontakt z właścicielem floty.

Śledzenie pojazdów ciężarowych / wykorzystanie floty

Administrator danych

Właściciel floty, do której należy pojazd

Podmiot danych

Kierowca

Cele przetwarzania danych

 • Analiza i udoskonalanie pokonywanych tras
 • Analiza i poprawa wydajności floty
 • Analiza i śledzenie stanu technicznego floty
 • Inne cele zdefiniowane przez właściciela floty (jeśli dotyczy)

Składowe danych

 • Numer identyfikacyjny pojazdu
 • Identyfikator kierowcy
 • Data/godzina rozpoczęcia i zakończenia trasy
 • Pozycja startowa/końcowa
 • Czas jazdy / pracy na biegu jałowym
 • Geolokalizacja w czasie rzeczywistym
 • Pokonany dystans
 • Zużycie paliwa
 • Średnia prędkość
 • Licznik przebiegu
 • Średnia masa
 • Zdarzenia/alarmy

Podstawa prawna przetwarzania danych

Kwestia zależna od właściciela floty

Okres przechowywania danych

Kwestia zależna od właściciela floty

 

Zużycie paliwa floty / wynik Eco

Administrator danych

Właściciel floty, do której należy pojazd

Podmiot danych

Kierowca

Cele przetwarzania danych

 • Monitorowanie zużycia paliwa i zachowania podczas jazdy na poziomie kierowcy i pojazdu
 • Inne cele zdefiniowane przez właściciela floty (jeśli dotyczy)

Składowe danych

 • Numer identyfikacyjny pojazdu
 • Identyfikator kierowcy
 • Pokonany dystans
 • Średni dystans/dzień
 • Średnia prędkość
 • Maks. prędkość
 • Średnia masa całkowita zestawu
 • Zużyte paliwo
 • Zużycie paliwa
 • Emisja CO2
 • Czas pracy na biegu jałowym
 • Czas pracy przystawki PTO
 • Czas ostrego hamowania
 • Czas jazdy z całkowicie otwartą przepustnicą
 • Przebieg z tempomatem
 • Wartość średnia klasyfikacji ruchu
 • Zużycie paliwa przy włączonym tempomacie
 • Zużycie paliwa na biegu jałowym

Podstawa prawna przetwarzania danych

Kwestia zależna od właściciela floty

Okres przechowywania danych

Kwestia zależna od właściciela floty

 

Realizacja umów pomiędzy firmą DAF Trucks N.V. a właścicielem floty

Administrator danych

Właściciel floty, do której należy pojazd

Podmiot danych

Kierowca

Cele przetwarzania danych

Świadczenie usług w zakresie obsługi awarii ITS oraz napraw i serwisu

Składowe danych

 • Numer identyfikacyjny pojazdu
 • Identyfikator kierowcy
 • Imię i nazwisko kierowcy
 • Dane kontaktowe kierowcy
 • Jakość i informacje serwisowe pojazdu
 • Geolokalizacja
 • Zachowanie podczas jazdy (prędkość, przyspieszenie, bieg, silnik)

Podstawa prawna przetwarzania danych

Realizacja umów
Prawnie uzasadniony interes

Okres przechowywania danych

12 miesięcy od zarejestrowania

 

Właściciel floty jest pierwszym punktem kontaktowym dla kierowcy, który chce uzyskać więcej informacji na temat tych działań i tego, w jakim zakresie dotyczą one jego danych osobowych. Firma DAF Trucks N.V. nie ma faktycznego wpływu na tę część, ponieważ wykonujemy operacje przetwarzania danych w imieniu właściciela floty zgodnie z jego instrukcjami. Pozostałe operacje, wykonywane w imieniu firmy DAF Trucks N.V., a nie właściciela floty, są wyjaśnione w części B niniejszej strony internetowej.

 

B. Dane, które DAF Trucks przetwarza dla własnych celów

Możemy również przetwarzać dane pochodzące z pojazdu lub przez niego generowane dla własnych celów. Nawet jeśli firma DAF Trucks N.V. nie może i z pewnością nie zamierza identyfikować tych danych z konkretnym kierowcą, niektóre dane muszą być traktowane jako dane osobowe zgodnie z odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami, takimi jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE, czyli „RODO”. Dzieje się tak dlatego, że z pomocą właściciela floty — w formie informacji uzupełniających — firma DAF Trucks N.V. mogłaby teoretycznie prześledzić drogę tych danych aż do danego kierowcy.

Poniżej znajduje się zestawienie czynności przetwarzania danych w odniesieniu do danych pojazdu ciężarowego. Podaliśmy również cele, do których wykorzystujemy te dane osobowe, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kierowcy oraz okresy przechowywania danych. Informujemy, że jeżeli skarga, uwaga lub pytanie kierowcy dotyczy sposobu przetwarzania danych osobowych kierowcy w celach opisanych w części B, stroną odpowiedzialną i pierwszym punktem kontaktowym w zakresie tych czynności przetwarzania danych jest firma DAF Trucks N.V., a nie właściciel floty.

Jeżeli będziemy przetwarzać dane osobowe kierowcy w zupełnie inny sposób niż opisany poniżej, poinformujemy o tym oddzielnie kierowcę w odrębnym powiadomieniu dotyczącym ochrony prywatności. 

Analiza danych dla Connect

Administrator danych

DAF Trucks N.V.

Podmiot danych

Kierowca

Cele przetwarzania danych

 • Analiza i udoskonalanie produktów i usług firmy DAF
 • Cele badawcze i rozwojowe
 • Diagnostyka usterek i zdarzeń

Składowe danych

 • Numer identyfikacyjny pojazdu
 • Pokonany dystans
 • Geolokalizacja
 • Użytkowanie pojazdu ciężarowego (jazda / bieg jałowy)
 • Zużycie paliwa
 • Usterki i sygnały ostrzegawcze
 • Ustawienia i elementy sterujące pojazdu (światła/wycieraczki/klimatyzacja)
 • Informacje o firmie / właścicielu floty
 • Zachowanie podczas jazdy (prędkość/przyspieszenie/bieg/silnik)

Podstawa prawna przetwarzania danych

Prawnie uzasadniony interes

Okres przechowywania danych

Około ośmiu lat od momentu, w którym dane o pojazdach ciężarowych trafiły do naszego repozytorium danych (data lake).

Informacje dodatkowe

Dane są zbierane z komponentów pojazdu ciężarowego, takich jak moduł Truck Control Unit (TCU), w celu przeprowadzenia analiz dotyczących tego, jak działa pojazd, jak funkcje pojazdu są wykorzystywane przez kierowcę i jak możemy ulepszyć nasz produkt i nasze usługi. Jest to narzędzie diagnostyczne do serwisowania pojazdów DAF. Moduł TCU to skrzynka w pojazdach DAF, zawierająca kilka układów scalonych i przyrządów pomiarowych, zbierających dane (głównie techniczne). Możemy również zbierać dane za pośrednictwem urządzenia DAVIE. Dane z TCU i DAVIE są przekazywane do naszego repozytorium danych. W tym miejscu oczyszczamy dane i przygotowujemy je w taki sposób, aby można było przeprowadzić ich analizy. Dzięki analizom uzyskujemy, oparty na danych, wgląd w to, gdzie leżą obszary do poprawy (zwłaszcza na poziomie technicznym) w odniesieniu do naszych pojazdów ciężarowych, produktów i usług oraz obszary do testowania potencjalnych rozwiązań dla pojazdów. Na przykład po to, aby w odpowiednim czasie oszacować, kiedy dana część pojazdu wymaga wymiany, i zbadać przyczyny w celu usprawnienia procesu produkcji tej konkretnej części. Oprócz tego właściciele flot obecnie oczekują od firmy DAF Trucks N.V. ciągłej poprawy wydajności i bezpieczeństwa produktów i usług, szczególnie jeśli dotyczy to bezpieczeństwa kierowcy. DAF Trucks N.V. przeprowadza analizę danych Connect Services, ponieważ interesują nas dane pojazdu, do czego potrzebny jest np. numer VIN. Wpływ na prywatność kierowców pojazdów ciężarowych jest bardzo ograniczony, ponieważ nie jest naszym celem zbieranie informacji o zachowaniu kierowcy podczas jazdy ani monitorowanie jego miejsca pobytu.

 

(Bezprzewodowe) Aktualizacje oprogramowania i diagnostyka

Administrator danych

DAF Trucks N.V.

Podmiot danych

Kierowca

Cele przetwarzania danych

 • Bezprzewodowe (OTA = Over The Air) aktualizacje oprogramowania pojazdu
 • Bezprzewodowa (OTA = Over The Air) diagnostyka pojazdu

Składowe danych

 • Konfiguracja pojazdu (model, części pojazdu, wersje sprzętu i oprogramowania, parametry modułu ECU) 
 • Numer identyfikacyjny pojazdu
 • Jakość i informacje serwisowe pojazdu (temperatura silnika, ciśnienie oleju, hamulce, dzienniki)

Podstawa prawna przetwarzania danych

Obowiązek prawny
Prawnie uzasadniony interes

Okres przechowywania danych

Przez cały okres eksploatacji pojazdu

Informacje dodatkowe

Europejska Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych (UNECE) i powiązane wymogi prawne zobowiązują firmę DAF m.in. do gromadzenia danych technicznych — aby wiedzieć, jakie oprogramowanie jest uruchomione w pojeździe ciężarowym i aby w pojeździe była zainstalowana jego najnowsza wersja. Dotyczy to na przykład Regulaminu ONZ „Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie cyberbezpieczeństwa i systemu zarządzania bezpieczeństwem”. Przepisy dotyczące emisji CO2, EURO 5 i EURO 6, inne przepisy UNECE, przepisy dotyczące bezpieczeństwa również wymagają od firmy DAF Trucks N.V. przeprowadzania takich bezprzewodowych aktualizacji oprogramowania. Ponadto bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania dostarczą w przyszłości nowe dane dotyczące funkcji pojazdów ciężarowych.