Soubory cookie používáme k nejrůznějším účelům, jako jsou například funkce webových stránek a podpora zacílení našich marketingových aktivit. Některé soubory cookie jsou nezbytné, jiné nám pomáhají zlepšit vaše uživatelské prostředí díky poskytování podrobných náhledů na způsoby využívání webových stránek. Další informace naleznete v našem Oznámení týkajícím se souborů cookie.
 

Právní upozornění pro stahování

Obrázky a videa a další dostupné soubory ke stažení na této stránce jsou chráněné autorským právem, ve vlastnictví společnosti © DAF Trucks N.V. Eindhoven (nebo jejích dceřiných společností a/nebo jejích poskytovatelů licence, je-li to uvedeno), všechna práva vyhrazena.

Modely vozidel, výkresy, fotografie, obrázky, texty, videa se zvukem nebo bez zvuku a další dokumenty vystavené na této webové stránce jsou chráněny zákonem o průmyslovém nebo duševním vlastnictví a jako takové jsou vlastnictvím společnosti © DAF Trucks N.V. chráněným autorským právem. Položky odkazované v tomto odstavci lze kopírovat pro vlastní použití.

Obrázky a videa a další soubory dostupné ke stažení včetně textu, obrázků a zvuku nesmí být, s výjimkou přísně soukromých účelů, účelů pro použití v médiích nebo komerčních účelů v zájmu společnosti DAF Trucks N.V., stahovány, reprodukovány, přenášeny, distribuovány nebo ukládány bez předchozího písemného svolení společnosti DAF Trucks N.V. Úpravy obsahu jsou výslovně zakázány.

V otázkách povolení k použití obrázků nebo videí pro jiné komerční účely kontaktujte společnost DAF Trucks N.V. Vstupem na tuto stránku uživatel přijímá výše stanovené podmínky a souhlasí s jejich trvalým respektováním.