Súbory cookie používame na rôzne účely, ako napríklad zlepšenie funkcií webovej lokality a cielenie našich marketingových aktivít. Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné, iné nám pomáhajú zlepšiť vašu skúsenosť tým, že nám poskytujú prehľad o spôsobe používania lokality. Viac informácií nájdete v Zásadách používania súborov cookie.
 

Právne upozornenie o preberaní

Vlastníkom autorských práv © na obrázky a videá a ďalší materiál, ktorý je k dispozícii na prevzatie na tejto webovej lokalite, je spoločnosť DAF Trucks N.V. Eindhoven (alebo pobočky, ak je to uvedené, alebo poskytovatelia licencie), všetky práva vyhradené.

Modely vozidiel, výkresy, fotografie, obrázky, texty, videosekvencie so zvukom alebo bez zvuku a ostatné dokumenty zverejnené na tejto webovej lokalite sú chránené právami na ochranu priemyselného a duševného vlastníctva a ako také sú chránené autorskými právami © spoločnosti DAF Trucks N.V. Položky, na ktoré odkazuje tento odsek, sa môžu kopírovať na osobné použitie.

Obrázky a videá a ďalší materiál na prevzatie vrátane (okrem iného) textu, obrázkov a zvuku, s výnimkou prísne osobných účelov, použitia v médiách alebo komerčného využitia v záujme spoločnosti DAF Trucks N.V., sa nesmú preberať, reprodukovať, prenášať, distribuovať ani ukladať bez predchádzajúceho písomného povolenia od spoločnosti DAF Trucks N.V. Úpravy obsahu sú výslovne zakázané.

Informácie o povolení na používanie obrázkov alebo videí na komerčné účely vám poskytne spoločnosť DAF Trucks N.V. Vstupom na túto lokalitu používateľ prijíma podmienky uvedené vyššie a zaväzuje sa vždy ich dodržiavať.